Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden                                                                                                                                                

VAKKRACHT ondersteund en adviseert bedrijven op gebied van HR en Recruitment, personeelsbegeleiding, media marketing en ondernemer support.

Wij maken duidelijke vacatureprofielen, een professionele bedrijfs- of vacaturefilm en hebben krachtige communicatie uitingen voor gebruik op diverse kanalen, wij ondersteunen m.b.t. recruitment en werving, wij begeleiden en adviseren op gebied van media marketing en wij bieden jou als ondernemer ondersteuning en advies. Zowel on- als offline, VAKKRACHT regelt het!

Introductie

VAKKRACHT introduceert de mogelijkheden bij opdrachtgever waarbij er gekozen kan gaan worden voor samenwerking op basis van:

 • Een viertal standaard pakketten
 • Meerdere losse modules
 • Personeelswerving en recruitment
 • Media marketing
 • Ondernemer support

Werkwijze

VAKKRACHT kan opdrachtgever dus op meerdere manieren ondersteunen en adviseren. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk aangezien geen enkel bedrijf hetzelfde is. Iedere onderneming heeft andere wensen en kwaliteiten. VAKKRACHT adviseert en ondersteund u als opdrachtgever bij het kiezen van de juiste vorm van dienstverlening.

Na het intakegesprek wordt er gekozen voor de vorm van samenwerking hetgeen vanzelfsprekend op schrift bevestigd wordt. Opdrachtgever krijgt factuur voor afgesproken diensten. Na betaling van deze factuur zal VAKKRACHT over gaan tot uitvoering van gemaakte afspraken.

Decharge

Nadat de gemaakte afspraken zijn vastgesteld, ontvangt de opdrachtgever een bevestiging hiervan. Deze dient na ondertekening retour te worden gezonden aan VAKKRACHT. Hiermee is de samenwerking vastgelegd.

Facturering

Na het bereiken van schriftelijke overeenstemming zal de opdrachtgever vanuit VAKKRACHT een factuur ontvangen. Over alle diensten van VAKKRACHT wordt 21% BTW berekend. De factuur dient stipt en uiterlijk binnen 21 dagen te worden voldaan. Na betaling van factuur zal VAKKRACHT overgaan tot het activeren van de afgesproken dienstverlening.

Aanvullende activiteiten

De opdrachtgever kan VAKKRACHT vragen om extra publiciteit en wervingsinstrumenten in te zetten om bekendheid te geven aan haar onderneming. VAKKRACHT verstrekt vooraf een prijsopgave van de extra modules. Na akkoord tekent de opdrachtgever een opdracht voor de extra dienstverlening van VAKKRACHT. De kosten voor extra diensten worden direct in rekening gebracht. Deze kosten kunnen nooit in mindering worden gebracht op de andere gemaakte afspraken. Ook voor deze facturatie dient opdrachtgever rekening te houden met de betalingstermijn van 21 dagen.

Geheimhouding

Bij het aangaan van de samenwerking gaat opdrachtgever akkoord dat VAKKRACHT de organisatie o.a. in social media en via de website van VAKKRACHT kenbaar gaat maken. Zowel opdrachtgever als ook VAKKRACHT garandeert dat gemaakte afspraken met VAKKRACHT vertrouwelijk zullen worden behandeld. De informatie mag slechts worden verstrekt aan medewerkers die direct bij de procedure betrokken zijn. Andere gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt. Als de samenwerking niet tot indiensttreding bij de opdrachtgever gaat leiden, blijft deze plicht tot geheimhouding onverminderd van kracht.

Referentie inwinnen

Het is de opdrachtgever niettoegestaan om een referentie in te winnen zonder schriftelijke toestemming van VAKKRACHT.

Informatie

De samenwerking tussen opdrachtgever en VAKKRACHT komt tot stand op basis van informatie die partijen met elkaar gedeeld en afgesproken hebben. Beide partijen moeten er op vertrouwen dat deze informatie juist is. VAKKRACHT is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de informatie, die door de opdrachtgever aan VAKKRACHT is verstrekt.

Verantwoordelijkheid

VAKKRACHT stelt zich ten doel om gemaakte afspraken met de opdrachtgever naar eer en geweten uit te voeren. Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze. VAKKRACHT vervult slechts een bemiddelende, begeleidende en ondersteunende rol. VAKKRACHT is niet aansprakelijk voor enig handelen, doen of laten van partijen.

 

VAKKRACHT Personeelsbegeleiding bemiddelt in vaste en/of tijdelijke banen op (V)MBO en HBO niveau in de technische sector. Wij introduceren goede mensen met de juiste kennis, ervaring en ambitie bij werkgevers met vacatures. In deze algemene voorwaarden wordt de werkwijze van VAKKRACHT Personeelsbegeleiding beschreven en de daarbij behorende condities en tarieven. 

Het contact

Het contact tussen VAKKRACHT Personeelsbegeleiding en een werkgever kan op twee manieren tot stand komen: 

 1. De werkgever heeft VAKKRACHT Personeelsbegeleiding benaderd en een vacature aangemeld. VAKKRACHT Personeelsbegeleiding heeft deze vacature in haar bestand opgenomen en introduceert  een of meerdere geschikte kandidaten voor de functie, op het moment dat deze zich aandient. 
 2. VAKKRACHT Personeelsbegeleiding heeft via de media of op een andere wijze kennis genomen van een vacature  bij de werkgever en heeft de werkgever hierover zelf benaderd. VAKKRACHT Personeelsbegeleiding stelt voor om een geschikte kandidaat te introduceren bij de werkgever. 

Indien een werkgever gebruik wenst te maken van de dienstverlening van VAKKRACHT Personeelsbegeleiding, en kennis wenst te nemen van het profiel van de kandidaat, zal VAKKRACHT Personeelsbegeleiding de kandidaat schriftelijk en in eerste instantie anoniem introduceren.  

Introductie

VAKKRACHT Personeelsbegeleiding introduceert een kandidaat via een anoniem profiel. Dit document wordt verzonden via  e-mail of overhandigd tijdens een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs.  Indien de werkgever geïnteresseerd is, kan de kandidaat via VAKKRACHT Personeelsbegeleiding worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij/met betreffende werkgever. 

Facturering

Op de eerste werkdag van de nieuwe werknemer stuurt VAKKRACHT Personeelsbegeleiding een factuur aan de opdrachtgever voor de bemiddeling fee. Over alle diensten van VAKKRACHT Personeelsbegeleiding wordt BTW berekend. De factuur dient –stipt- binnen 21 dagen te worden voldaan.  

Onkosten

De opdrachtgever kan VAKKRACHT Personeelsbegeleiding vragen om extra publiciteit en/of wervingsinstrumenten in te zetten om bekendheid te geven aan haar vacature. VAKKRACHT Personeelsbegeleiding verstrekt vooraf een prijsopgave.  Na akkoord tekent de opdrachtgever een extra opdracht voor de extra dienstverlening van VAKKRACHT Personeelsbegeleiding. De kosten voor extra diensten worden direct in rekening gebracht. Deze kosten kunnen nooit in mindering worden gebracht op de bemiddeling fee van 18% van het jaarinkomen. Ook voor deze facturatie dient opdrachtgever rekening te houden met de betalingstermijn van 21 dagen.

Geheimhouding

De opdrachtgever garandeert dat de gegevens van de kandidaat vertrouwelijk zullen worden behandeld. De informatie mag slechts worden verstrekt aan medewerkers die direct bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. Gegevens over de kandidaat mogen niet aan derden worden verstrekt. Als de kandidaat niet in dienst treedt bij de opdrachtgever, blijft deze plicht tot geheimhouding onverminderd van kracht. 

Referentie inwinnen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een referentie in te winnen zonder schriftelijke toestemming van VAKKRACHT Personeelsbegeleiding en de kandidaat. 

Informatie

De introductie van de kandidaat komt tot stand op basis van informatie die de kandidaat zelf heeft verstrekt aan VAKKRACHT Personeelsbegeleiding. Wij moeten er op vertrouwen dat deze informatie juist is. Indien mogelijk wordt deze informatie vooraf door ons gecontroleerd, middels het bekijken van diploma’s, getuigschriften en/of het inwinnen van een referentie. VAKKRACHT Personeelsbegeleiding is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de informatie, die door de kandidaat aan VAKKRACHT Personeelsbegeleiding en opdrachtgever is verstrekt.

Verantwoordelijkheid

VAKKRACHT Personeelsbegeleiding stelt zich ten doel om een goede kandidaat bij de opdrachtgever te introduceren.  De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. VAKKRACHT Personeelsbegeleiding vervult slechts een bemiddelende en begeleidende rol bij de introductie. Zij is niet aansprakelijk voor enig handelen, doen of laten van de geïntroduceerde kandidaat. 

12 maanden

Indien de introductie van VAKKRACHT Personeelsbegeleiding niet leidt tot een arbeidsovereenkomst is de opdrachtgever geen bemiddeling fee verschuldigd. Tenzij de opdrachtgever, groepsmaatschappijen van de opdrachtgever en/of een gelieerd bedrijf binnen 12 maanden na onze introductie van de kandidaat, alsnog rechtstreeks (buiten VAKKRACHT Personeelsbegeleiding om) een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst met een kandidaat -die door VAKKRACHT Personeelsbegeleiding is geïntroduceerd- aangaat. Een opdrachtgever dient VAKKRACHT Personeelsbegeleiding altijd prompt op de hoogte te stellen van zo’n overeenkomst en de hoogte van het inkomen. VAKKRACHT Personeelsbegeleiding kan vervolgens de bemiddeling fee berekenen en een factuur sturen conform de algemene voorwaarden. 

 

VAKKRACHT Media Marketing brengt uw bedrijf op een aansprekende manier onder de aandacht op uw website en social media met film- en fotomateriaal. We helpen u met e-branding en visuele marketing.

VAKKRACHT Media Marketing verzorgt beeldmateriaal voor uw bedrijfs- en vacaturepromotie. Foto’s en films worden zowel op locatie als in de studio genomen en zijn daarna rechtenvrij beschikbaar voor uw promotie op uw website of social media. Mogelijkheden zijn naast het verzorgen van uw promotiemateriaal ongekend. Denk aan productfotografie voor uw webshop, portretfotografie voor uw social media profiel of korte betaalbare bedrijfsfilms voor het MKB. 

VAKKRACHT Media Marketing is onderdeel van de Vakkracht groep en verzorgt in die rol al het beeldmateriaal wat wordt gebruikt voor uw bedrijfs- en vacaturepromotie in cross-marketing oplossingen. Voor zowel uw naamsbekendheid via e-branding als uw wervingsboodschap is VAKKRACHT Media Marketing een laagdrempelige partner die u alle eindproducten volledig rechtenvrij beschikbaar stelt.

Aan elke samenwerking gaat een intake gesprek vooraf om de verwachtingen naar elkaar toe zo helder mogelijk te krijgen. Met uw ideeën en onze expertise kunnen we in korte tijd krachtige bedrijfsfilms maken die u in al uw media uitingen kunt gebruiken. Uw contact verloopt altijd rechtstreeks met de maker. Da’s wel zo duidelijk!

Ook als u een speciaal project, een bedrijfsevenement of een productrelease heeft, verzorgt Vlogwerk uw beeldmateriaal.  

Voor het MKB en de ZZP’er bieden we betaalbare oplossingen om uw website en social media te verrijken met een aansprekende bedrijfsfilm.

Het contact

Het contact tussen VAKKRACHT Media Marketing en een opdrachtgever kan op twee manieren tot stand komen: 

 1. Opdrachtgever heeft VAKKRACHT Media Marketing rechtstreeks en direct benaderd en aangegeven (meer) informatie te willen krijgen m.b.t. onze dienstverlening. VAKKRACHT Media Marketing neemt contact op met opdrachtgever voor het bespreken van de vraag en/of het maken van een afspraak. 
 2. VAKKRACHT Media Marketing is via Social Media door opdrachtgever aangeschreven, getipt of geliked waaruit verder “persoonlijk” contact is voortgekomen. Dit contact gaat uitgebreid worden naar een fysieke afspraak om verdere afstemming met elkaar te zoeken.

Indien een opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van VAKKRACHT Media Marketing, en kennis wenst te nemen van de mogelijkheden welke VAKKRACHT Media Marketing te bieden heeft, zal VAKKRACHT Media Makreting hier gerichte actie op ondernemen en opdrachtgever informeren.  

Kennismakingsgesprek 

VAKKRACHT Media Marketing stuurt een schriftelijke bevestiging van het kennismakingsgesprek. Deze brief/mail gaat vergezeld van een kopie van onze Algemene Voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van VAKKRACHT Media Marketing en bindend gedurende de gehele procedure. 

Opdrachtbevestiging

Vanaf het moment dat opdrachtgever aan heeft gegeven gebruik te willen maken van de diensten van VAKKRACHT Media Marketing, wordt zij de opdrachtgever. VAKKRACHT Media Marketing zal ten aller tijde een offerte sturen welke na akkoord omgezet gaat worden in een opdrachtbevestiging die voor akkoord ondertekend dient te worden door beide partijen.

Indien het kennismakingsgesprek tot genoegen was van opdrachtgever en VAKKRACHT Media Marketing, wordt opdrachtgever gevraagd om zich schriftelijk akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden van VAKKRACHT (Media Marketing).

Decharge

Nadat opdracht is vastgelegd, ontvangt opdrachtgever een bevestiging hiervan. Hiermee is opdrachtgever tevens akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden van VAKKRACHT (Media Marketing).

Proces/procedure

Bij aangaan samenwerking dient er een vervolggesprek ingepland te gaan worden waarbij opdrachtgever zijn/haar wensen kenbaar kan maken. VAKKRACHT Media Marketing gaat vervolgens een draaiboek opstellen. Dit draaiboek wordt dan met opdrachtgever besproken en bij akkoord door beide partijen voor akkoord ondertekend.

In samenspraak gaan partijen een planning opstellen waarbij opdrachtgever ten aller tijde de verantwoordelijkheid heeft benodigdheden aan te leveren. Denk hierbij aan

 • Personen (hoofdrolspelers en eventuele figuranten)
 • Locaties
 • Portretrechten
 • Bedrijfslogo

Onkosten

De opdrachtgever kan VAKKRACHT Media Marketing vragen om extra publiciteit en/of wervingsinstrumenten in te zetten. Wij verstrekken vooraf een prijsopgave. 

Na akkoord tekent de opdrachtgever een extra opdracht voor de extra dienstverlening van VAKKRACHT Media Marketing. De kosten voor extra diensten worden direct in rekening gebracht. Deze kosten kunnen nooit in mindering worden gebracht op de eerder gemaakte afspraken. Ook voor deze facturatie dient opdrachtgever rekening te houden met de betalingstermijn van 21 dagen. 

Facturering

Bij aanvaarding opdracht wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Over alle diensten van VAKKRACHT Media Marketing wordt BTW berekend. De factuur dient –stipt- binnen 21 dagen te worden voldaan.

Bij oplevering opdracht wordt nogmaals 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Ook over deze diensten van VAKKRACHT Media Marketing wordt BTW berekend. De factuur dient –stipt- binnen 21 dagen te worden voldaan.

Geheimhouding

De opdrachtgever garandeert dat de geleverde gegevens en informatie vanuit VAKKRACHT Media Marketing vertrouwelijk zullen worden behandeld. De informatie mag slechts worden verstrekt aan medewerkers die direct bij de procedure betrokken zijn. Gegevens over de gemaakte afspraken mogen niet aan derden worden verstrekt.

Deze afspraken blijven onverminderd van kracht ook na afronding opdracht.

Referentie inwinnen

Het is de opdrachtgever toegestaan om een of meerdere referenties in te winnen zonder schriftelijke toestemming van VAKKRACHT Media Marketing. Het spreekt voor zich dat hier op voorhand duidelijkheid in gegeven wordt.

Informatie

De introductie van VAKKRACHT Media Marketing komt tot stand op basis van informatie die op dat moment geldend zijn. Indien er wijzigingen gaan plaatsvinden zal opdrachtgever hierover worden geïnformeerd.

VAKKRACHT Media Marketing moet er op vertrouwen dat geleverde informatie vanuit opdrachtgever juist is. Indien mogelijk wordt deze informatie vooraf door ons gecontroleerd, middels het bekijken van KvK gegevens en/of het inwinnen van een of meerdere referenties. VAKKRACHT Media Marketing is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. 

Verantwoordelijkheid

VAKKRACHT Media Marketing stelt zich ten doel om een perfecte dienstverlening aan opdrachtgever te leveren. De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het geleverde materiaal. Wij vervullen een ondersteunende en adviserende rol bij de gehele procedure. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen, doen of laten van direct of in-direct betrokkenen.

Rechtsvrij

Alle door VAKKRACHT Media Marketing geleverde producten/materialen worden rechtsvrij geleverd. Hiermee staat het opdrachtgever vrij deze materialen geheel naar eigen inzicht te gebruiken.

 

VAKKRACHT Ondernemer Support verleend haar diensten aan collega ondernemers op basis van consultancy werkzaamheden.

Opdrachtgever dient VAKKRACHT Ondernemer Support middels een kennismakingsgesprek aan te geven waar hulp, advies en ondersteuning gewenst is. VAKKRACHT Ondernemer Support werkt de vraagstelling uit en komt met offerte voor de door VAKKRACHT Ondernemer Support te leveren diensten.

Facturering

Bij aanvaarding opdracht wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht. Over alle diensten van VAKKRACHT Ondernemer Support wordt BTW berekend. De factuur dient –stipt- binnen 21 dagen te worden voldaan.

Verantwoordelijkheid

VAKKRACHT Ondernemer Support stelt zich ten doel om een perfecte dienstverlening aan opdrachtgever te leveren. De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het geleverde materiaal en/of diensten. Wij vervullen een ondersteunende en adviserende rol bij de gehele procedure. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen, doen of laten van direct of in-direct betrokkenen.

Rechtsvrij

Alle door VAKKRACHT Ondernemer Support geleverde producten/materialen worden rechtsvrij geleverd. Hiermee staat het opdrachtgever vrij deze materialen geheel naar eigen inzicht te gebruiken.

 

Enkhuizen, november 2017

KvK 37133140