Coaching

Wij zijn niet de mensen van de theoretische coaching, het geven van workshops op basis van theoretische modellen is bij ons niet aan de orde. Wij richten ons op de praktijk, jouw praktijk!

Waar loop je, met je mensen, tegenaan ? Klantgerichtheid ? Service ? Kennis ? Kwaliteit ? Samen met jou als ondernemer kunnen wij het e.e.a. in beeld brengen en prioriteit vaststellen waar aan gewerkt dient te worden. Samen met jou maken wij een stappenplan om hier aan te gaan werken. Gebruik makende van operationele tools. Denk hierbij aan:

  • Mister X
  • Enquêtes onder je klanten
  • Inzet van beeld en geluid materiaal om bewustwording te creëren

Coaching is maatwerk. Geen gebruik maken van standaard workshops e.d. Ieder project is uniek. Denken in oplossingen en hier dan ook naar handelen. Je mensen vertrouwen gaan geven EN inzichtelijk maken wat zij doen en welk effect dit geeft op jouw onderneming. Vertrouwen opbouwen ten gunste van jouw onderneming.